kalendar2015_b

Відомості про умови праці та матеріально-технічну базу Державного історико-культурного заповідника “Самчики”

Державний історико-культурний заповідник «Самчики» (далі – Заповідник або заклад) є об’єктом державної власності та належить до сфери управління Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації .
Заповідник є науково-дослідним та культурно-освітнім закладом, створеним з метою охорони та популяризації пам’яток культурної спадщини і проведення науково-дослідної, науково-методичної, музейної, виставкової, екскурсійної та культурно-освітньої роботи.
Основними видами діяльності Заповідника є охорона пам’яток культурної спадщини, облік і збереження музейних фондів, науково-дослідна, культурно-просвітницька, музейно-експозиційна, видавнича діяльність, робота з громадськістю.
Штатний розпис затверджено в кількості 13 одиниць.
Майно Заповідника є державною власністю та закріплене за ним на праві оперативного управління. Заклад володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном відповідно до законодавства України. Контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за Заповідником державного майна здійснює Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації.
Майно Заповідника складається з основних фондів, матеріальних і нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі.  Земельна ділянка, на якій розташовані нерухомі об’єкти Заповідника (пам’ятки архітектури), відноситься до земель історико-культурного призначення, а також є об’єктом природно-заповідного фонду України – парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Самчиківський», і надається закладу в постійне користування у встановленому законодавством порядку.
Музейні предмети Заповідника належать до державної частини Музейного фонду України і заклад користується ними на умовах безстрокового користування без права зміни їх форми власності.
Згідно зі Положенням Заповідник є неприбутковим закладом, основна діяльність якого не направлена на отримання прибутку. Його діяльність здійснюється за рахунок видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету (обласного).
Станом на 01 січня 2017 року  дебіторська заборгованість становить 4,4 тис грн (передплата періодичних видань на 2017 рік для внутрішнього користування), кредиторська заборгованість, в тому числі заборгованість з виплати заробітної плати та комунальних платежів,  відсутня.
У встановленому законодавством порядку Заповідник має право здавати в оренду споруди, будівлі та приміщення.
Станом на 01 січня 2017 року на балансі Державного історико-культурного заповідника «Самчики» перебувають 9 об’єктів:
1. Інвентарний № 10310001, Палац, охоронний номер1704/1, вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
2. Інвентарний № 10300004, Китайський будинок, охоронний номер1704/2, вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
3. Інвентарні №,№ 10310005, 10310007, 10330002,  Брама та прибрамні будинки, охоронний номер1704/3, вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
4. Інвентарний № 10310002, Комора, вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
5. Інвентарний № 10310003, Офіцина, вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
6.Інвентарний № 10330001, Огорожа «Мур» з ворітьми «Брама», «Мисливські», вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
7. Інвентарний № 10330003, споруда «Сад в мурах», вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
8. Інвентарний № 10330004, Криниця, вул. Самчики, 1А, с. Самчики;
9. Інвентарний № 10330005, Фонтан, вул. Самчики, 1А, с. Самчики.
Автомобільний транспорт відсутній. Для догляду за територією заповідника (парком) використовується трактор DONGFENG (інвентарний № 10510001).
Управління Заповідником здійснюється директором, який підзвітний Управлінню культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації, і несе повну відповідальність за фінансовий стан, господарську і виробничу діяльність, виконання покладених на заклад завдань. Директор персонально відповідає за стан бухгалтерського обліку, достовірність фінансової та статистичної звітності й дотримання звітної дисципліни.
Директор Заповідника призначається на посаду шляхом укладання контракту на обумовлений термін із визначеними правами, обов’язками, умовами матеріального забезпечення.
Директор Заповідника самостійно вирішує питання діяльності закладу, за винятком тих, що віднесені до компетенції Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації.
Директор Заповідника :
–       здійснює керівництво діяльністю Заповідника, несе повну відповідальність за фінансовий стан, господарську та виробничу діяльність, виконання покладених на Заповідник завдань;
–       здійснює контроль за додержанням режиму Заповідника і порядку використання пам’яток;
–       повідомляє Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації про виявлені факти будь-яких порушень законодавства про охорону культурної спадщини на території Заповідника;
–       вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушень підприємствами, установами, організаціями і громадянами в межах території Заповідника законодавства про охорону культурної спадщини;
–       застосовує різні форми організації праці і гнучкі режими роботи, які не суперечать законодавству України;
–       в межах доведеного в установленому порядку фонду заробітної плати та чисельності визначає структуру і штатний розпис Заповідника та подає на затвердження Управлінню культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації;
–       призначає та звільняє з посад працівників Заповідника;
–       розподіляє обов’язки між працівниками, визначає їх функції та ступінь відповідальності;
–       у випадку своєї тимчасової відсутності має право відповідним рішенням (наказом) покладати окремі повноваження на свого заступника, про що зобов’язаний повідомити Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації;
–       затверджує посадові інструкції працівників Заповідника;
–       затверджує Положення про преміювання працівників та виплати соціального характеру, Правила внутрішнього трудового розпорядку;
–       в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом, встановлює конкретні розміри посадових окладів, надбавки і доплати до посадових окладів працівників Заповідника;
–       застосовує заходи морального і матеріального заохочення, накладає на працівників стягнення відповідно до вимог законодавства;
–       забезпечує створення безпечних умов праці працівників Заповідника;
–       видає в межах своєї компетенції локальні акти розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
–       без довіреності від імені Заповідника вчиняє юридичні дії, представляє Заповідник у судах, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, в тому числі закордонними або міжнародними організаціями, перед громадянами інших країн, з питань, які стосуються діяльності Заповідника;
–       несе персональну відповідальність за стан бухгалтерського обліку, достовірність фінансової, статистичної звітності та дотримання звітної дисципліни;
–       розглядає матеріали ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Заповідника та приймає рішення за їх результатами;
–       вносить на розгляд Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації питання, пов’язані з діяльністю Заповідника;
–       забезпечує подання Управлінню культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації річного звіту про роботу Заповідника, в тому числі про виконання щоквартального та річного звітів фінансово-господарської діяльності, фінансової та бюджетної звітності Заповідника;
–       самостійно вирішує питання діяльності Заповідника, за винятком тих, що віднесені за Положенням чи законодавством до компетенції Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації чи інших органів та посадових осіб;
–       за дорученням Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації здійснює інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України.

prezudent

vru

kmu

Peremoga_banner
ProArt

Митці Хмельниччини захисникам України

ukrinform

nads
Календар
Квітень 2024
П В С Ч П С Н
« Січ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930